Toelatingen onbedekte teelt

Hieronder een overzicht van de op dit moment (24 januari 2022) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen,
Ik heb de hele tabel weergegeven. Dat betekent ook:
het aantal bestrijdingen
de totale hoeveelheid middel per seizoen / teelt
het groeistadium
het toepassingstijdstip

De hele tabel is gesorteerd: eerst naar werking en vervolgens naar de naam van het middel.

Toelatingen bedekte teelt

Hieronder een overzicht van de op dit moment (24 januari 2022) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen,
Ik heb de hele tabel weergegeven. Dat betekent ook:
het aantal bestrijdingen
de totale hoeveelheid middel per seizoen / teelt
het groeistadium
het toepassingstijdstip

De hele tabel is gesorteerd: eerst naar werking en vervolgens naar de naam van het middel.

Vorstschade (rhizoom)

In de laatste jaren hadden we regelmatig periodes met vorst. Soms nog laat in het voorjaar. Op de foto’s hieronder is goed te zien hoe erg vorstschade is. Belangrijk is om zo gauw mogelijk na het doorsnijden een foto te maken. De in de cellen aanwezig stoffen verkleuren vrij gauw bruin (oxidatie – net als bij een appel).

Geen schade

Weinig schade

Schade

Bugs this week (26) Predatoren prederen Predatoren

Voor wie het mooi vind. Deze post ik af en toe op de Engelse versie van de site.

Opnieuw wat beestjes.
Deze keer niet alleen van tussen de aardbeien. Mijn vader stuurde me pas een mooie foto en ik kon het niet laten om deze ook niet te posten. De schoonheid van een libelle. Ongelofelijk wat een schepping. Die kleuren, die vleugels het geheel.

Predatoren prederen predatoren.

Deze week een interessant onderwerp in verband met predatoren: predatoren die predatoren opeten. Het maakt de biologische bestrijding van plagen een stap lastiger.
Bij 12 teler waren er behoorlijk wat luizen dit jaar. Maar met vooral de Aphidoletes werd een mooie slag gemaakt (ook de Aphidius speelde een rol). Op deze manier ging het de laatste weken vrij goed met de bestrijding van de luizen.
Spint nam langzaam toe in het gewas. Daarom werd de strategie daarin veranderd door grotere hoeveelheden Limonica in te zitten. Tot de introductie van Limonica ging het goed met de activiteit van Aphidoletes: bij alle luizen populaties larven en eitjes te vinden. Daarna geen eitjes meer van Aphidoletes en een toenemende populatie van luizen.

Dit maakt het gebruik van predatoren wat complexer, tegelijk ook mooier. Deze ervaringen komen overeen met een onderzoek van Wageningen Landbouwuniversiteit (WUR). Daarin wordt ook gewezen op de complexe relaties tussen plagen — predatoren en predatoren — predatoren: https://edepot.wur.nl/121105 en https://edepot.wur.nl/166164 (deze laatste in het Nederlands).

Trips / meeldauw

De laatste tijd begint de trips langzamerhand toch wat toe te nemen. Op dit moment is het verschil tussen telers groot. In sommige percelen neemt de trips nog toe, in andere is al mooi het resultaat van biologische / geintegreerde bestrijding te zien.
Hieronder een overzicht van een aantal percelen.

In deze grafiek is het niveau van het aantal trips larven te zien (schaal van 0-5). De larven laten het duidelijkste zien of de trips vermeerdert in het gewas. Het blijkt dat de ontwikkeling van de trips vanaf half juni begon op te lopen.

Het is belangrijk om in minimaal 50% van de jonge vruchten (1 cm diameter ongeveer) roofmijtjes of eitjes van roofmijtjes te vinden diep onder de kelkblaadjes.

Meeldauw

Er is op dit moment niet zoveel meeldauw. Gewassen zijn alleen door het vochtige weer van de laatste tijd wel zacht. Bladeren hebben een dunne waslaag.
Daarom is het goed om zeker als het weer wat omslaat de situatie goed in de gaten te houden en preventief in te grijpen.

Irrigatie / groei

Op dit moment zijn de temperaturen aardig hoger als een maand terug. Dit is ook duidelijk te zien aan veel aardbeigewassen. Die hebben het soms moeilijk.


Een van de signalen daarvan die ik zie in het veld zijn:
wisselende vochtgehaltes in het substraat (regelmatige een vrij droge bak er bij)
EC loopt op
Drain EC loopt op
Bladontwikkeling van de planten onvoldoende (kort, gedrongen, stug)

Even wat aandachtspunten voor de irrigatie met dit weer
– begin : 2 uur na zonsopkomst
– einde: 2-3 uur voor zonsondergang
– drainpercentages van minimaal 25%
-EC correctie bv: -0,3 tot -0,4 in het traject van 400-800 Watt
-Normale beurtgrootte 100 ml
-Eventueel als het heel droog is, ‘snachts ook: om 22:00 een beurt er bij.

Deze heeft de beworteling onderin zitten – te droog.

Predatoren Omgeving Klimaat – een wonderlijk evenwicht

De Hele relatie tussen planten, insecten en klimaat is interessant en tegelijk complet. De zelfde teeltwijzen, de zelfde kassen, de zelfde rassen en toch een totaal verschillende ontwikkeling en balans in de plant.
Afgelopen week: 2 tunnelkassen van 1 teler: 1 tunnelkas met gras tussen de rijen, de andere met worteldoek tussen de rijen.

Niet alleen de aardbeiplanten zijn totaal verschillend, maar ook de predatoren, en de ontwikkeling daarvan. Met de worteldoek over de grond, of het veelgebruikte witte folie in kassen is het niet altijd gemakkelijk om predatoren in gewassen te houden. Met gras tussen de rijen, of op de grond zie ik vaak al natuurlijke predatoren ontwikkelen.

Klimaat – Predatoren
Mijn ervaring is, dat onder vochtiger omstandigheden buiten en in kassen de predatoren zich beter ontwikkelen en blijven. Klimaten die wat vochtiger zijn en waar de temperatuur en RV niet als een jojo op en neer gaat, zijn veel beter voor predatoren.

Predatoren – Predatoren
Een andere interessant thema is predatoren die predatoren eten. Je zet dus roofmijten van verschillende soorten uit en ze eten vervolgens elkaar of elkaars eieren op. Recente studie van WUR Wageneningen liet zien dat dit regelmatig voorkomt. Niet alleen de Orius die bijvoorbeeld eitjes eet van de Aphidoletes. Maar ook Orius die luizen eet. En verschillende roofmijten die elkaar te lijf gaan.
Ik zie ook regematig in kassen waar niet gespoten wordt, dat er veel spinnen voorkomen. Spinnen die goed zijn voor wat predatie van gevleugelde bladluizen. Maar jammer genoeg ook voor sommige Aphidius soorten.
In het volgende artikel is hier meer over te lezen: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10526-012-9462-2.pdf

Klimaat voor aardbeien
Net zoals voor heel veel planten, is het klimaat voor aardbeien ook belangrijk. Vooral stabiliteit van het klimaat. Zo gauw de fluctuaties van het klimaat te groot worden (Hoge – Lage temperatuur / Hoge – Lage RV), ontwikkelen planten zich minder goed en ontstaan er gemakkelijk problemen met bijvoorbeeld Meeldauw.
In West Europa hebben we geprobeerd om dit probleem op te lossen met hogedruk verneveling. Maar jammer genoeg bereikten we daarmee het tegenovergestelde: meer problemen met meeldauw.
In Kassen met stellingen en gras daaronder, zien we dat de binnen temperatuur tot 7oC lager kan zijn als de buiten temperatuur. In kassen met zwart worteldoek, zijn de temperaturen al gauw 3-5 oC hoger als buiten. Een enorm verschil.

Omgeving / schuilplaatsen / voedsel
In het geval van buitenstellingen, kunnen bloemenstroken de natuurlijke orius, aphidius, zweefvliegen en gaasvliegen enorm stimuleren. Grote aantallen natuurlijke vijanden vestigen zich daar en zijn in het voorjaar weer op tijd te zien.
Een aantal telers in Nederland heeft niet productieve stroken langs de stellingen ingezaaid met voor predatoren aantrekkelijke bloemen mengsels.
Daarin heb ik schitterende balansen gezien van orius – trips, luizen – gaasvlieg + zweefvlieg.

Samenvatting
De teelt van aardbeien met het gebruik van predatoren, is meer als alleen wat predatoren uitzetten. Mogelijke schuilplaatsen, klimaat en de interactie tussen predatoren zijn allemaal enorm belangrijk. Probeer te denken over zoveel mogelijk relaties tussen de aardbeien – predatoren – klimaat – omgeving etc. en gebruik ze bij het optimaliseren van de IPM strategie.

Meeldauw / Bemesting

De laatste tijd groeien de koude teelten zonder bedekking niet erg veel. Deze week heb ik weer redelijk wat gewassen gezien. Maar het lijkt er op, dat er in 14 dagen niet veel blad bij gekomen is. Gelukkig ziet dat er met de wortels nog wel eens anders uit.

Meeldauw

Dit afwisselende weer heeft jammer genoeg wel effect op de groei van de meeldauw. In kassen, tunnels en onder andere afdekking neemt de druk langzaam toe. Af en toe is al wat wit schimmelpluis te zien.

Het is goed om daar flink aandacht voor te houden. Bij meeldauw is zeker de eerste klap een daalder waard. Op tijd er bij zijn scheelt heel veel.
Hou daarbij de temperatuur – RV en de watergiften goed in de gaten. Schommelingen in vocht in de plant zijn de belangrijkste redenen voor meeldauw.

Voeding

Dit koude weer heeft ook effect op de watergiften. Doordat er weinig verdamping is, nemen de aardbeiplanten ook weinig water op. Tegelijk is er naar verhouding best wel veel voeding nodig. Daardoor zie ik bij heel veel telers dat de EC van het substraat vrij laag tot soms laag is. Alleen in het geval waar een teler de afgelopen 14 dagen EC 2,7 gegeven had, bleef deze vrij goed op peil.

Een lage EC heeft gevolgen voor de groei van de plant. En zeker voor de groei als het weer mooier weer wordt.
Zelf hou ik van een wat hogere EC: som EC 4,0 (druppel + drain). De planten houden wat meer kleur en lijken zich ook beter te ontwikkelen.

Pasen – leven – leef

De aardbeien zijn de eerste vruchten in het voorjaar.
Het eerste leven, dat groeit na een donkere winterperiode.
Voor mij laten ze zien, wat er nog gaat komen:
Een schitterende toekomst met allerlij gewassen die groeien
Een complete ecologische balans van insecten, schimmels rondom de aardbeien
Schoonheid – schitteringen van rode kleuren – smaken – vluchtende geuren
Dat is voor mij de boodschap van Pasen:
Leven – heel veel komt er nog aan
Leef – want er komt nog zoveel
Wees niet bang voor dood – heel veel komt nog
Christus is opgestaan uit de dood – het beste komt nog.

Voor iedereen fijne / gezegende paasdagen toegewenst.

No alternative text description for this image