Predatoren Omgeving Klimaat – een wonderlijk evenwicht

De Hele relatie tussen planten, insecten en klimaat is interessant en tegelijk complet. De zelfde teeltwijzen, de zelfde kassen, de zelfde rassen en toch een totaal verschillende ontwikkeling en balans in de plant.
Afgelopen week: 2 tunnelkassen van 1 teler: 1 tunnelkas met gras tussen de rijen, de andere met worteldoek tussen de rijen.

Niet alleen de aardbeiplanten zijn totaal verschillend, maar ook de predatoren, en de ontwikkeling daarvan. Met de worteldoek over de grond, of het veelgebruikte witte folie in kassen is het niet altijd gemakkelijk om predatoren in gewassen te houden. Met gras tussen de rijen, of op de grond zie ik vaak al natuurlijke predatoren ontwikkelen.

Klimaat – Predatoren
Mijn ervaring is, dat onder vochtiger omstandigheden buiten en in kassen de predatoren zich beter ontwikkelen en blijven. Klimaten die wat vochtiger zijn en waar de temperatuur en RV niet als een jojo op en neer gaat, zijn veel beter voor predatoren.

Predatoren – Predatoren
Een andere interessant thema is predatoren die predatoren eten. Je zet dus roofmijten van verschillende soorten uit en ze eten vervolgens elkaar of elkaars eieren op. Recente studie van WUR Wageneningen liet zien dat dit regelmatig voorkomt. Niet alleen de Orius die bijvoorbeeld eitjes eet van de Aphidoletes. Maar ook Orius die luizen eet. En verschillende roofmijten die elkaar te lijf gaan.
Ik zie ook regematig in kassen waar niet gespoten wordt, dat er veel spinnen voorkomen. Spinnen die goed zijn voor wat predatie van gevleugelde bladluizen. Maar jammer genoeg ook voor sommige Aphidius soorten.
In het volgende artikel is hier meer over te lezen: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10526-012-9462-2.pdf

Klimaat voor aardbeien
Net zoals voor heel veel planten, is het klimaat voor aardbeien ook belangrijk. Vooral stabiliteit van het klimaat. Zo gauw de fluctuaties van het klimaat te groot worden (Hoge – Lage temperatuur / Hoge – Lage RV), ontwikkelen planten zich minder goed en ontstaan er gemakkelijk problemen met bijvoorbeeld Meeldauw.
In West Europa hebben we geprobeerd om dit probleem op te lossen met hogedruk verneveling. Maar jammer genoeg bereikten we daarmee het tegenovergestelde: meer problemen met meeldauw.
In Kassen met stellingen en gras daaronder, zien we dat de binnen temperatuur tot 7oC lager kan zijn als de buiten temperatuur. In kassen met zwart worteldoek, zijn de temperaturen al gauw 3-5 oC hoger als buiten. Een enorm verschil.

Omgeving / schuilplaatsen / voedsel
In het geval van buitenstellingen, kunnen bloemenstroken de natuurlijke orius, aphidius, zweefvliegen en gaasvliegen enorm stimuleren. Grote aantallen natuurlijke vijanden vestigen zich daar en zijn in het voorjaar weer op tijd te zien.
Een aantal telers in Nederland heeft niet productieve stroken langs de stellingen ingezaaid met voor predatoren aantrekkelijke bloemen mengsels.
Daarin heb ik schitterende balansen gezien van orius – trips, luizen – gaasvlieg + zweefvlieg.

Samenvatting
De teelt van aardbeien met het gebruik van predatoren, is meer als alleen wat predatoren uitzetten. Mogelijke schuilplaatsen, klimaat en de interactie tussen predatoren zijn allemaal enorm belangrijk. Probeer te denken over zoveel mogelijk relaties tussen de aardbeien – predatoren – klimaat – omgeving etc. en gebruik ze bij het optimaliseren van de IPM strategie.

Meeldauw / Bemesting

De laatste tijd groeien de koude teelten zonder bedekking niet erg veel. Deze week heb ik weer redelijk wat gewassen gezien. Maar het lijkt er op, dat er in 14 dagen niet veel blad bij gekomen is. Gelukkig ziet dat er met de wortels nog wel eens anders uit.

Meeldauw

Dit afwisselende weer heeft jammer genoeg wel effect op de groei van de meeldauw. In kassen, tunnels en onder andere afdekking neemt de druk langzaam toe. Af en toe is al wat wit schimmelpluis te zien.

Het is goed om daar flink aandacht voor te houden. Bij meeldauw is zeker de eerste klap een daalder waard. Op tijd er bij zijn scheelt heel veel.
Hou daarbij de temperatuur – RV en de watergiften goed in de gaten. Schommelingen in vocht in de plant zijn de belangrijkste redenen voor meeldauw.

Voeding

Dit koude weer heeft ook effect op de watergiften. Doordat er weinig verdamping is, nemen de aardbeiplanten ook weinig water op. Tegelijk is er naar verhouding best wel veel voeding nodig. Daardoor zie ik bij heel veel telers dat de EC van het substraat vrij laag tot soms laag is. Alleen in het geval waar een teler de afgelopen 14 dagen EC 2,7 gegeven had, bleef deze vrij goed op peil.

Een lage EC heeft gevolgen voor de groei van de plant. En zeker voor de groei als het weer mooier weer wordt.
Zelf hou ik van een wat hogere EC: som EC 4,0 (druppel + drain). De planten houden wat meer kleur en lijken zich ook beter te ontwikkelen.

Pasen – leven – leef

De aardbeien zijn de eerste vruchten in het voorjaar.
Het eerste leven, dat groeit na een donkere winterperiode.
Voor mij laten ze zien, wat er nog gaat komen:
Een schitterende toekomst met allerlij gewassen die groeien
Een complete ecologische balans van insecten, schimmels rondom de aardbeien
Schoonheid – schitteringen van rode kleuren – smaken – vluchtende geuren
Dat is voor mij de boodschap van Pasen:
Leven – heel veel komt er nog aan
Leef – want er komt nog zoveel
Wees niet bang voor dood – heel veel komt nog
Christus is opgestaan uit de dood – het beste komt nog.

Voor iedereen fijne / gezegende paasdagen toegewenst.

No alternative text description for this image

Herbetreding 2021

Voor het gebruik van gewasbescherminsmiddelen in kassen zijn er regels voor herbetreding. Deze regels moeten altijd op het bedrijf beschikbaar zijn.

Het is niet gemakkelijk om deze bij elkaar te krijgen. Daarom heb ik ze even bij elkaar gezocht.

Met de volgende link kunt u een excel bestand openen met alle middelen daarin met een R zin. Voor de andere middelen gelden de standaard regels. Deze algemene regels kunt u op de volgende site vinden: Herbetreding alg regels.

Herbetreding per middel: Re-entry

Vocht / wortelgroei

In deze tijd worden overal weer aardbeien geplant. De eerste tijd is het altijd lastig om goed water te geven.

Aan de ene kant verbruiken de planten weinig water, aan de andere kant hebben ze wel water nodig voor een goede aansluiting en start.
De enigste beste methode is toch regelmatig in het substraat kijken. Wat doen de wortels is het echt zo vochtig als het bovenop lijkt?
De verdamping van het blad is inderdaad weinig. Maar ook gewone substraat verdampt en wordt langzaam droger.

Te weinig water geeft minder groei van blad, terwijl de bloemen wel gewoon door groeien. Minder blad is minder energie, minder energie geeft op den duur wat kleinere vruchten en wat minder smaak in de vruchten.

Hieronder een nog jonge aardbeiplant met al wel een schitterend wortelstelsel.

Biologische bestrijding

De afgelopen week had ik al een lijst met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het nieuws gezet.

Nu een overzicht met de mogelijkheden van de inzet van predatoren. Het is een excel tabel, die u ook kunt downloaden. Het is een eerste aanzet om dit beter op papier te krijgen. Als er opmerkingen zijn, geef ze graag door, daar kan het alleen beter van worden.

De link naar het overzicht: biologische bestrijding 2021

Gewasbescherming 2021 – lijsten

Het mooiste, uitdagenste is om de ziekten en plagen biologisch / geintegreerd te bestrijden. Dat lukt jammer genoeg niet altijd overal. In verband daarmee hieronder wat meer informatie over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

In deze lijst staat alle informatie die door het CTGB aangegeven wordt. Dus ook welke toelatingsnummer, hoevaak een middel toegepast mag worden, met welke interval etc.

Alles is gesorteerd naar toepassing (fungicide / herbicide / insecticide / acaricide).

De bedekte teelt is die teelt, waarbij het klimaat binnen de afdekking duidelijk afgescheiden is van het klimaat buiten de afdekking. Dat betekent dat bijvoorbeeld een stellingenteelt met tunneltjes er over heen, geen bedekte teelt is (volgens de CTGB Normen).
Het gaat om bedekking, en wanden.

Toelatingen in de bedekte teelt: bedekte teelt

Toelatingen in de onbedekte teelt: onbedekte teelt

Vorstschade 2021

De afgelopen periode van winter had niet alleen zijn voordelen. Ook nu komen nog problemen naar voren zoals in de foto’s hieronder te zien is.

Vorstschade in het rhizoom.
Dit is gemakkelijk te zien, door de rhizomen in de lengte door te snijden. De bedekking van het gewas en waar ze staan (op de grond, in de grond of op stellingen) maakt enorm veel uit.
Als er te veel schade in zit, is het beter om het risico niet te nemen om ze toch te laten staan.
Vorstschade kan enorm veel uitval in inkomsten en kwaliteit geven.

Hieronder is duidelijk het verschil te zien tussen de niveaus van vorstschade. De ergste heeft weinig kans meer om dit goed te overleven. Alhoewel, weersomstandigheden doen enorm veel.

Nieuw Seizoen – Nieuwe site

Voor dit nieuwe seizoen heb ik een nieuwe website opgezet. Zoals alles is dit in ontwikkeling en als het goed is een blijvende ontwikkeling van nieuws in de aardbeien sector.
U krijgt deze email omdat u zich hebt ingeschreven, of omdat in overleg ik u op de verzendlijst heb geplaatst. Mocht u geen email willen ontvangen met nieuws, dan kunt u zich via de link hieronder uitschrijven
.

Nieuwe planten.

Het het is nu volop winter met sneeuw overal. Maar het voorjaar komt al weer dichtbij. Een standaard vraag is altijd de plantdichtheid van de planten.

Daarvoor is het van belang om te weten:
– voor welke teelt
– voor welke periode
– wat is de bedoeling (maximale opbrengst / goede opbrengst en een goede smaak / goede smaak)
– hoe ziet de bloemknop analyse er uit: hoeveel bloemtrossen zitten er in, hoe hoog zitten de bloemtrossen.

Afhankelijk van het doel willen we graag 40-70 bloemtrossen per meter planten. Is de smaak belangrijk, dan wat minder, is de opbrengst belangrijk, dan wat meer.

In het voorjaar meer bloemtrossen : 50-70 per meter
In de zomer minder: 40-50 per meter