Systeem schoonmaken

In dit artikel wordt Salpeterzuur geadviseerd. Salpeterzuur kan erg schadelijk zijn als dit met lichaamsdelen (handen, ogen etc) in aanraking komt. Kijk alstublieft goed uit bij het gebruik hiervan en neem goede voorzorgsmaatregelen (afdoende handschoenen, kleding, oogbescherming etc). 
Vanwege het gebruik van kunstmeststoffen kunnen in leidingen, kleppen etc neerslagen van calciumcarbonaat, calciumsulfaten, calciumfosfaten etc ontstaan. Dit kan leiden tot het verstoppen van druppelaars en dus een ongelijke afgifte van water en daardoor het verdrogen van potten en afsterven of niet optimaal groeien van planten. Daarom is het aan te bevelen om minstens 1 keer per jaar (normaal bij de teeltwisseling of in de winter) het systeem schoon te maken. Dit kan op de volgende wijze gedaan worden:
1- druppelaars uit de potten halen
2- Schoonmaken van de leidingen:Vul het hele systeem met een oplossing van zuur (Salpeterzuur, pH 2-3).Normaal is er ongeveer 2-3 l/100 l water nodig (afhankelijk van type zuur en kwaliteit van het water). Controleer wel of het hele systeem bestand is tegen een lage pH (metalen, pvc etc). -Laat het hele systeem gevuld staan voor ongeveer 24 uur. -Spoel hierna het hele systeem door de einden van de druppelleidingen te openen. Spoel door tot het spoelwater volledig schoon is. 
3- Schoonmaken van de druppelaars:Maken een nieuwe oplossing klar, opnieuw met een pH van ongeveer 2,5 met slapeterzuur. Druppel met deze oplossing minimaal 10 minuten. Controleer goed of alle druppelaars goed druppelen. Zo niet, herhaal dit dan tot de druppelaars wel goed druppelen.